Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water, Voedsel

2020 - 2023

Nog even geduld!
Begin 2024 wordt
de site geactualiseerd.

Lees hier de samenvatting van de nieuwe
Kennis- en Innovatie-Agenda 2024 - 2027

Zes missies voor landbouw, water, voedsel

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat zijn zo groot dat ze vragen om samenwerking. Daarom werken in de Innovatiehelix overheid, bedrijven, kennisinstellingen en in toenemende mate burgers, samen aan missies voor de toekomst. Deze kennis- en innovatieagenda geeft aan hoe de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gestalte krijgen.

A

Kringlooplandbouw

B

Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

C

Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

D

Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

E

Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren

F

Nederland best beschermde delta

Sleuteltechnologieën

Nederland internationale kraamkamer

Door gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie wordt een grote bijdrage geleverd aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Daarnaast levert het kansen op waarmee Nederland ook in de toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in de land- en tuinbouw en in de watersector.