Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant

Projecttitel: Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant
Projectnummer: LWV19007
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A3 - Hergebruik zij- en reststromen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Jules Beekwilder

Veel voedingsingrediënten worden tegenwoordig via fermentatie gemaakt. Micro-organismen zetten laagwaardige starmaterialen om in hoogwaardige producten.
In dit project gaan we uitzoeken hoe we fermentatie reststromen kunnen verwerken tot actieve biostimulanten, en of bedrijven die voedingsingrediënten produceren daarmee een extra waarde uit hun processen kunnen halen. Daarmee kunnen we het veranderende klimaat beter het hoofd bieden, en wordt er minder weggegooid.