Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

Projecttitel: Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt
Projectnummer: LWV19010
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2- Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Chris de Visser

De PPS Uireka legt zich in belangrijke mate toe op het versterken van de duurzaamheid en weerbaarheid van de teelt van uien in Nederland. Het project zal zich richten op het ontwikkelen van bouwstenen die bijdragen aan de ontwikkeling van een integrale aanpak van belangrijke ziekten en plagen zoals Fusarium, stengelaal en insecten als uienvlieg, bonenvlieg en trips. Dit vraagt nauwe samengewerkt worden met andere PPS’en. Daarnaast zal de PPS zich richten op het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor het kiemremmingsmiddel maleïne-hydrazide en zal aandacht besteed worden aan de invloed van droogte met oog op de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Het doel is om belangrijke inzichten te verwerven die een integraal duurzame uienteelt (beduidend minder emissies en geringere afhankelijkheid van chemische middelen, bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbestendig) dichterbij te brengen. De nadruk zal liggen niet zozeer op de ontwikkeling van individuele, op zichzelf staande tools, maar op integrale aanpak die soms ook een grondige verandering van teeltwijze (bijvoorbeeld strokenteelt) nodig zal maken.

Dit PPS-voorstel maakt tevens deel uit van het Programma Plantgezondheid

Links:
Website
Rapportage 2019