Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen

Projecttitel: Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen
Projectnummer: LWV19015
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A4 - Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Leo Beukeboom

De huisvlieg, Musca Domestica (MD), speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar alternatieve eiwitten. Toepassingen zijn voorzien in petfood, visteelt en pluimveesector. De fundamentele component in dit onderzoek is ontwikkeling van technieken die MD lijnen in stand houden, vermeerderen, veredelen en geschikt maken voor veilige commerciële toepassingen. 
Hiervoor is kennis van de genetische basis benodigd. Toegepast is de ontwikkeling van methoden en technieken voor kweekopschaling.