Bollencoaster

Projecttitel: Bollencoaster
Projectnummer: LWV19042
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Casper Slootweg

In dit project wordt een gesloten teeltsysteem ontwikkeld, dat een milieuvriendelijke oplossing biedt voor veel van de bedreigingen in de bloembollenteelt. Bodemziekten worden buiten het systeem gehouden, evenals het regenwater, waardoor wateroverlast en uitspoeling wordt voorkomen. De vocht- en voedingstoestand van het substraat in het systeem wordt, aan de hand van sensoren, op peil gehouden met een geïntegreerde druppelslang, zodat waterverspilling wordt voorkomen. De planten staan in dit systeem in een strakke rij, waardoor mechanische onkruidbestrijding mogelijk is.