Vital Chick Chain

Projecttitel: Vital Chick Chain
Projectnummer: LWV19049
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Rick van Emous

Het doel is om de kwaliteit van de pluimveevleesketen, de diergezondheid en de humane gezondheid duurzaam te verbeteren. Dit kan door risicofactoren voor dierenwelzijn en diergezondheid in kaart te brengen en de uitwisseling van gegevens tussen schakels in de keten te verbeteren. 
Door aanpassingen op maat kan sterfte en antibioticagebruik omlaag, evenals voetzoollaesies en brandhakken bij vleeskuikens, hetgeen leidt tot een betere mobiliteit. 
Dit leidt ook tot verlaging van de CO2 footprint.

Website