Breeders In Technology (BITe)

Projecttitel: Breeders In Technology (BITe)
Projectnummer: LWV19064
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Rick van Emous

De vleeskuikenouderdierensector heeft steeds meer te maken met maatschappelijke druk om de houderij te veranderen naar een meer duurzamere sector. Binnen dit project zal het paargedrag en rustgedrag van de dieren geoptimaliseerd worden door het aanpassen van het management en huisvesting. 
Daarnaast zal een systeem worden ontwikkeld om de gezondheidsstatus van een koppel dieren te volgen dat als ‘early warning’ zal gaan dienen. 
Verder worden innovatieve voerinterventies ontwikkeld om de dieren langer aan te houden wat een grote efficiëntie verbetering zal betekenen. 
Als laatste wordt apparatuur ontwikkeld waarbij onbevruchte broedeieren op het vermeerderingsbedrijf worden uitgesorteerd.

Website