Brokken maken in de kringlooplandbouw

Projecttitel: Brokken maken in de kringlooplandbouw
Projectnummer: LWV19065
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A3 - Hergebruik zij- en reststromen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Guido Bosch

Het doel van deze PPS is het ontwikkelen en delen van kennis en innovaties die nodig zijn om hoogwaardige mengvoeders van de toekomst te produceren welke benodigd zijn voor het realiseren van een circulaire landbouw. Hierbij gaat het om uitdagingen omtrent het produceren van mengvoeders met minder granen en meer co-producten en met behoud van activiteit van bioactieve additieven.