De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa

Projecttitel: De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa
Projectnummer: LWV19073
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A3 - Hergebruik zij- en reststromen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: John Cone

De veehouderij zal veel meer gebruik moeten maken van rest- en afvalstromen, met vaak een hoog aandeel lignine dat de afbraak bemoeilijkt. Bepaalde witrotschimmels zijn in staat zijn om lignine af te breken, waardoor de waardevolle cellulose en hemicellulose benut kunnen worden, bv in de pens van herkauwers. Proeven op laboratoriumschaal hebben reeds de potentie van deze schimmeltechniek aangetoond. Echter, de techniek moet geschikt gemaakt worden om op praktijkschaal ingezet te kunnen worden.