Wortelmilieu. 
Rol substraatmaterialen, water, biostimulanten en organische meststoffen bij het creëren van weerbaar wortelmileu

Projecttitel: Wortelmilieu. Rol substraatmaterialen, water, biostimulanten en organische meststoffen bij het creëren van weerbaar wortelmileu
Projectnummer: LWV19077
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Pieter de Visser

Er wordt kennis ontwikkeld over de rol en de stuurbaarheid van de functies van micro-organismen in substraat in de glastuinbouw. Het betreft ziekteweerbaarheid en levering van voedingsstoffen in interactie met organisch substraat. Met de opgedane kennis kan aantoonbaar weerbaar en ziektevrij plantgoed en een efficiënter substraat worden geleverd. Het project levert een innovatief alternatief voor de chemische gewasbescherming. 
Het initiatief krijgt brede steun uit de sector.