Risico Vogelgriep: relatieve rol van insleeproutes en bioveiligheid op pluimveebedrijf

Projecttitel: Risico Vogelgriep: relatieve rol van insleeproutes en bioveiligheid op pluimveebedrijf
Projectnummer: LWV19081
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Armin Elbers

Het doel is om voor verschillende typen pluimveebedrijven concrete handvatten op te leveren om tot verbeteringen in de bioveiligheid te komen. 
Daartoe zijn 2 onderzoekslijnen opgezet: 
a) het identificeren van zwakke punten in de hygiëne van pluimveebedrijven en toetsen van de effectiviteit van verschillende verbetermaatregelen;
b) een risicoanalyse van de vermindering van het risico op virusintroductie door het gebruik van windbreekgaas bij luchtinlaatopeningen van pluimveestallen.

Website