Realtime Monitoring Emissies Pluimveehouderij 
(Meten = Weten)

Projecttitel: Realtime Monitoring Emissies Pluimveehouderij (Meten = Weten)
Projectnummer: LWV19096
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Hilko Ellen

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een betrouwbaar meetsysteem en het zorgen voor een goede koppeling van de meetgegevens aan de diverse data.
De pluimveesector heeft behoefte aan een betrouwbaar (en betaalbaar) meetsysteem voor het continu monitoren van emissies van ammoniak (NH3) en fijnstof (PM10).
Doordat er inzicht is in het werkelijke verloop van de emissies op bedrijfsniveau, ontstaat ook de mogelijkheid om voor het reguleren van emissies over te gaan van middelvoorschriften naar doelvoorschriften in de milieuvergunning voor de bedrijven. Een traject waarvoor bij zowel sector als overheid belangstelling is.
Op deze wijze draagt het voorstel bij aan de ‘overgang naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen die het leefklimaat voor mens en dier verbeteren en emissies van ammoniak, geur en fijnstof verlagen of voorkomen (fijnstof)’.