Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen

Projecttitel: Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen
Projectnummer: LWV19100
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2- Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Gerben Messelink

Weerbare teeltsystemen met een ecosysteem van biologische bestrijders zijn idealiter zelfregulerend en in staat om opkomende plagen snel te onderdrukken. Door het wegvallen van systemische pesticiden zijn de problemen met floëemzuigende plagen sterk toegenomen in de glastuinbouw. Met dit project willen we stabiele ecosystemen ontwerpen die opkomende plagen als bladluis kunnen onderdrukken door biologische bestrijders te selecteren die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.