Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden

Projecttitel: Kringloopbestendig telen in grond en in zandbedden
Projectnummer: LWV19101
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C2 - Klimaatadatieve land- en tuinbouwsystemen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Erik van Os

Hergebruik van water is een oplossing om de emissie van gbm en nutriënten terug te dringen. Grondtelers in de gtb aarzelen om drainagewater te hergebruiken, omdat de kennis vanuit de gangbare substraatteelt niet één op één blijkt te kunnen worden over-genomen. 
In dit project wordt naar oplossingen gezocht om hergebruik mogelijk te ma-ken in elke gewasgroep. 
Tevens wordt hierbij aandacht geschonken aan de recent ont-wikkelde zandbedden, omdat hier dezelfde problematiek speelt.