Naar een duurzame koolteelt 2

Projecttitel: Naar een duurzame koolteelt 2
Projectnummer: LWV19108
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider:  Hennie Tesselaar

Momenteel werken Proeftuin Zwaagdijk, RoDeKo, Vollegrondsgroente.net, UvA, Bayer Crop Science, LTO Noord en Greenport NHN samen aan het project ‘Naar een duurzame koolteelt’ (2017-2019). Dit project is halverwege 2017 van start gegaan met als doel het opleveren van een aantal kansrijke systemen/strategieën voor duurzame koolteelt. Deze strategieën zijn hard nodig, want het huidige middelen pakket en de huidige teeltwijze komen onder steeds meer (maatschappelijke) druk te staan. Het is de verwachting dat binnen nu en 5 jaar 40% van de huidige beschikbare middelen is weggevallen. Een goed voorbeeld hiervan is het wegvallen van de neonicotinoïden.

In project DKT (2017-2019) zijn de eerste stappen gezet richting verduurzaming van gewasbescherming in de koolteelt en daarmee is ook kennis opgedaan voor duurzame teeltmethodieken voor de open teelten in het algemeen. We hebben inzicht gekregen in wanneer insecten verschijnen, waardoor gerichte preventie met groene middelen mogelijk wordt. Ook is de kennis over de effectiviteit van groene middelen toegenomen en hebben we de natuurlijke vijanden en schadelijke insecten die in percelen voorkomen in kaart gebracht. Ook weten we meer over het verschil tussen natuurlijke vijanden in biologische percelen en percelen die chemisch bespoten zijn. In het DKT-project zijn ook duidelijke verschillen in rasgevoeligheid geconstateerd.

Maar de kennis moet nog wel duidelijk worden uitgebreid. Dit vormt de aanleiding om dit onderzoek met 2 jaar uit te breiden. De afgelopen 2 jaar hebben zich bovendien nieuwe ontwikkelingen aangediend; koolmot-rupsbeheersing met behulp van feromonen en trips beheersing met behulp van roofmijten. Deze nieuwe innovaties worden in 2019 voor het eerst onderzocht. Maar 1 jaar onderzoek is te beperkt, deze onderwerpen zullen daarom ook in de jaren verder moeten worden onderzocht.

Ook willen we in dit nieuwe project een geheel nieuw onderzoek doen: het analyseren van het DNA van trips om te weten welke diversiteit aan trips-soorten er in koolpercelen voorkomt.

Samengevat richt DKT 2 zich op de volgende punten:
- Koolmot-rupsen ‘verwarren’ met behulp van feromonen
- Analyse van DNA van trips en het in kaart brengen van natuurlijke vijanden
- Inzet van natuurlijke vijanden en specifiek inzet van roofmijten tegen trips
- Rassen testen op weerbaarheid tegen plagen en controleren of de aantasting bij gevoelige rassen verminderd bij een ander teeltregime.
- Inzet van low risk middelen en biostimulanten tegen trips en rupsen