SOLVE 
(SOLutions in consumer behaViour to rEduce plastic waste from food&drink industry)

Projecttitel: SOLVE 
(SOLutions in consumer behaViour to rEduce plastic waste from food&drink industry)
Projectnummer: LWV19110
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D1: Waardering van voedsel
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Marieke Meeusen

Er is toenemende zorg over plastic voedselverpakkingen die eindigen in het milieu, waar beleidsmakers en technici oplossingen voor proberen te vinden. 
Kennis over het gedrag van consumenten ontbreekt echter. 
Het doel van deze PPS is daarom om te komen tot effectieve gedragsinterventies die leiden tot minder plastic afval van voedselverpakkingen. Hierbij focust deze PPS op interventies 1) in real life 2) die gericht zijn op de lange termijn 3) met een integrale aanpak via verschillende routes.