Duurzame gewasbescherming van bladgewassen

Projecttitel: Duurzame gewasbescherming van bladgewassen
Projectnummer: LWV19119
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider:  Hennie Tesselaar

De maatschappij wil verduurzamen en consumenten veilig voedsel. De telers willen aan de wensen voldoen maar lopen tegen grenzen aan. Voor bladgewassen zijn beperkte alternatieven voor het afnemend aantal middelen. Omdat vrijwel het hele gewas wordt gebruikt voor consumptie is het inzetten van natuurlijke vijanden vrijwel niet mogelijk. Daarnaast zijn de teelten te kort voor het opbouwen van een evenwicht. Er zullen andere oplossingen moeten komen.