Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit

Projecttitel: Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit
Projectnummer: LWV19129
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Wijnand Sukkel

De huidige productiesystemen voor éénjarige gewassen bestaan uit monoculturen. Deze monoculturen hebben een relatief lage biodiversiteit een hoge druk van ziekten en plagen en een lage weerbaarheid. Productiesystemen met een hogere ruimtelijke presteren in potentie agronomisch en ecologisch beter. Doel van dit programma is om de agronomische en ecologische potentie vast te stellen van strokenteelten en andere vormen van ruimtelijke gewasdiversiteit in éénjarige gewassen.