AGROS: Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems

Projecttitel: AGROS: Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems
Projectnummer: LWV19143
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP: ST1 - Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider:  Anja Dieleman

De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen in effectief gebruik van grondstoffen, arbeid en omgaan met klimaatverandering. In dit voorstel wordt samen met het NWO project SYNERGIA fundamentele kennis uit de biologische en technische wetenschappen ontwikkeld om daarmee systeemsprongen in productiesystemen te maken. 
Dit wordt gedaan voor drie belangrijke sectoren die de verscheidenheid van de Nederlandse landbouw vertegenwoordigen en mogelijkheden bieden voor synergie: glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij.

Website