WaterFit4Food

Projecttitel: WaterFit4Food
Projectnummer: LWV19144
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C2 - Klimaatadatieve land- en tuinbouwsystemen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Maurits Burgering

In dit project wordt gewerkt aan het beschikbaar maken van voldoende bruikbaar irrigatiewater in tijden van droogte. Dit willen we bereiken door nieuwe waterbehandelingsmethoden in te zetten, het gebruik van alternatieve waterbronnen te onderzoeken en overdracht van toxines en pathogenen beter te begrijpen. Hierdoor willen we onder andere verzilt water weer bruikbaar maken voor irrigatie, en beoordelen wanneer effluentwater van waterzuiveringsinstallaties veilig ingezet kan worden voor irrigatie, en beoordelen wanneer effluentwater van waterzuiveringsinstallaties ingezet kan worden.