Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit

Projecttitel: Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit
Projectnummer: LWV19149
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C3 - Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: John Verhoeven

Een aanzienlijk deel van Nederland is grasvelden (ca 4.5%) waardoor het een significante bijdrage kan leveren aan de uitdagingen op het gebied van klimaat (hittestress, wateroverlast en watertekort en koolstof vastlegging) en de teruglopende biodiversiteit. Een breed consortium uit de grasveldsector pakt de uitdaging op om bij te dragen aan voorgenoemde uitdagingen. 

De resultaten en impacts van het project zijn:
• Verhoogde kennis van relaties tussen type en samenstelling grasvegetatie om droogtetolerantie te verhogen, waterberging te verhogen, tolerantie water overlast te verhogen, verkoelend effect te vergroten, biodiversiteit te verhogen en koolstofvastlegging te verhogen.
• Kennis over aanpassing van grasveld management om de doelen te bereiken inclusief een inzicht in de kosten en baten.
• Kennis over genetische variatie over ras-eigenschappen die bijdragen aan de realisatie van bovengenoemde doelen, verbeterde methoden om op betreffende eigenschappen te selecteren
• Verhoogde adoptie van maatregelen, beheer en grasvelden.
De PPS sluit aan bij de missie Klimaat bestendig landelijk en stedelijk gebied (subthema’s 1 en 3).

De PPS versterkt de ontwikkelingsmogelijkheden en rentabiliteit van bedrijven die actief zijn in de grasveldsector en vergroot de innovatiekracht van graszaadbedrijven.

Het dieper onderzoeken van de relatie tussen bodem – grasvegetaties - gebruiksdoel om de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen op te pakken levert innovatief onderzoek op en wetenschappelijke output.