Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten

Projecttitel: Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten
Projectnummer: LWV19158
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Marta Streminska

Voor bestrijden van ondergrondse ziekten (schimmels en nematoden) is een geïntegreerde aanpak met goede pathogeen detectie, monitoring en een pakket van effectieve maatregelen nodig. Dit project heeft als doel strategieën te ontwikkelen voor de inzet van (nieuwe) biorationals om de gevoeligheid van teeltsystemen voor ondergrondse pathogenen op voorspelbare en reproduceerbare manier te verlagen in uiteenlopende teeltsystemen, namelijk substraatteelt en grondgebonden teelt.