Robuust telen met biodiversiteit

Projecttitel: Robuust telen met biodiversiteit
Projectnummer: LWV19160
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Leen Janmaat

Hoge gewasopbrengsten vragen doorgaans om extra inputs en waar nodig interventies om opbrengstderving en kwaliteitsverlies door ziekten en plagen te voorkomen. Kringlooplandbouw kijkt naast inputs en opbrengst tevens naar de impact van teeltmaatregelen en interventies op de omgeving. Bij interventies maakt kringlooplandbouw bij voorkeur gebruik van natuurlijke methoden. ‘Robuust telen met biodiversiteit’ richt zich op het ontwikkelen van strategieën die inzet van pesticiden overbodig maken waarbij schade door trips aan uien aanvaardbaar laag blijft (schadedrempel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige of in te zetten natuurlijke vijanden van trips, en afweer (weglokken met feromonen of verwarring met geurstoffen). Kennis over de levenscyclus van trips
en natuurlijke vijanden die de populaties trips in het gewas onderdrukken, en kennis van mogelijk inzetbare feromonen en geurstoffen leiden tot methoden om deze plaag op natuurlijke wijze te beheersen. (N.B.: Afweer tegen ziekten en plagen kan uiteindelijk ook via veredeling worden bereikt, dit vormt echter geen onderdeel van dit onderzoek.). In grondgebonden kasteelten zorgt trips in tegenstelling tot substraatteelt doorgaans voor weinig problemen. Volgens onze hypothese wordt de opbouw van trips hier onderbroken door de reductie van poppen door predatoren die in de bodem aanwezig zijn.

Website
Rapportage 2020