Pork Quality and Safety Assessment Tools (PorQSAT)

Projecttitel: Pork Quality and Safety Assessment Tools (PorQSAT)
Projectnummer: LWV19176
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D4: Duurzame en veilige verwerking
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Bennie van der Fels

Doel van de uit te werken PPS is het ontwikkelen van nieuwe applicaties voor het voorspellen, meten en sturen op slacht- en vleeskwaliteit voor diverse marktconcepten en de productveiligheid te kunnen borgen. 

Het gaat hierbij om zowel Big Data analyse & Prediction tools als ook nieuwe technieken om de vleeskwaliteit van de belangrijkste karkassnitten in de slachtlijn online te kunnen meten en op herkomst te kunnen identificeren evenals input te leveren voor een meer risico gebaseerd monitoringsprogramma voor de varkenssector. 
Innovatie opgaven liggen met name op het terrein van integratie ketendata ten aanzien van slacht- en vleeskwaliteit en – voedselveiligheid en om deze data via innovatieve technieken als Machine Learning en Multi Variate Data Analyse modellen te kunnen vertalen naar stuurbare kengetallen. 
Perspectiefvolle non-invasieve sensortechnologie moet hierbij ingezet kunnen worden om (nieuwe) kwaliteitsparameters voor diverse marktsegmenten te vertalen naar in-line meetbare en stuurbare kenmerken voor de diverse ketenschakels.