Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei

Projecttitel: Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei
Projectnummer: LWV19180
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2- Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Ellen Beerling

Er wordt een preventieve (biologische) systeemaanpak ontwikkeld voor de hele keten van vermeerdering, plantopkweek en productie, om de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verminderen. 
Deze aanpak is toepasbaar is op de korte termijn (3-5 jaar) in de belangrijkste aardbeiteeltsystemen, waarbij als casus voor aardbei is gekozen maar resultaten zijn breder toepasbaar en relevant voor bedekte en onbedekte teelten.