Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Projecttitel: Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw
Projectnummer: LWV19184
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Jeroen Kruit

Voedselbossen zijn een beloftevolle systeemoplossing voor een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen. Tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impacts van voedselbossen in gematigde klimaatzones. Om de (potentiële) meerwaarde van deze innovatieve agro-ecosystemen te onderbouwen analyseren wij in dit project de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in een gematigde klimaatzone wetenschappelijk. We richten ons daarbij op verdien-vermogen, klimaatmitigatie, (agro-)biodiversiteit, bodemkwaliteit en ecologische veerkracht.