RES2PULP

Projecttitel: RES2PULP
Projectnummer: LWV19187
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A3 - Hergebruik zij- en reststromen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleiders: Wolter Elbersen & Edwin Keijers

Residuen uit agroketen worden inefficiënt ingezet in landen zoals India, Thailand, Egypte ect.
Dit gaat veranderen door dit project