Productie van fosforzuur en organsiche zuren uit slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties en uit bermgras

Projecttitel: Productie van fosforzuur en organsiche zuren uit slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties en uit bermgras
Projectnummer: LWV19192
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A3 - Hergebruik zij- en reststromen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Johan van Groenestijn

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een proces dat laagwaardig slib en bermgras(sap) op kostenefficiënte wijze omzet in de hoogwaardiger grondstoffen fosforzuur en azijnzuur (in geconcentreerde oplossing). 
Daarnaast zal worden gedemonstreerd dat azijnzuur gebruikt kan worden voor productie van calcium-magnesium-acetaat (CMA) en capronzuur.