Waterefficiënte teelt op substraat

Projecttitel: Waterefficiënte teelt op substraat
Projectnummer: LWV19201
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C2 - Klimaatadatieve land- en tuinbouwsystemen
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Jim van Ruijven

De glastuinbouwsector is onderweg naar een (nagenoeg) nul-emissie in 2027. Onderzoek heeft aangetoond dat voor een aantal substraatteelten een nul-emissie mogelijk is. 
Bij een vijftal teeltbedrijven worden de onderzoeksoplossingen toegepast om te komen tot een emissieloze teelt. Voor opkomende knelpunten worden praktische oplossingen ontwikkeld in samenwerking met telers. Daarnaast wordt een teeltsysteem geschetst en doorgerekend waarin zonder externe bronnen voor gietwater kan worden geteeld.