Met precisie naar meer biodiversiteit

Projecttitel: Met precisie naar meer biodiversiteit
Projectnummer: LWV19218
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Kees Lokhorst

Forse winst op biodiversiteit combineren met behoud van voerproductie of efficiëntieverbetering is de uitdaging van de PPS. Met precisielandbouw als inspiratie. Het doel van de PPS is om kennis en tools te ontwikkelen om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in een melkveebedrijf, met behoud van inkomen. 
De ambitie is om op 25% van de totale bedrijfsoppervlakte biodiversiteit centraal te stellen. Op de overige 75% is ook ruimte voor biodiversiteit, maar niet als primair doel.