Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling

n Feeling

Projecttitel: Instrumenten borging baten groen in planontwikkeling
Projectnummer: LWV19222.02
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C3 - Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Robbert Snep