Groen voor zorg: 
toepassingen voor patiënt en professional

Projecttitel: Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional
Projectnummer: LWV19222.08
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D2: Gezonde voeding, een makkelijke keuze
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Jolanda Maas

Door de toenemende aandacht voor, en kennis over positieve gezondheidseffecten van planten, tuinen en andere natuurlijke interventies besluiten mondjesmaat steeds meer zorginstellingen te investeren in een groene binnen- en/ of buitenomgeving. Toch heeft het overgrote deel van de zorginstellingen groen nog niet op het netvlies staan. En daar waar groene interventies worden toegepast, worden deze vanwege gebrek aan draagvlak en onvoldoende aansluiting bij werkprocessen niet optimaal gebruikt. De eerste doelstelling van dit project is om samen met patiënten, zorgprofessionals en groenleveranciers groene interventies in verschillende typen zorginstellingen te ontwikkelen, testen en evalueren op hun praktische inzetbaarheid in het zorgproces. Hiermee wordt kennis gegenereerd rondom zowel het ontwerp, als de implementatie van groene interventies.

Hoewel er steeds meer kennis is over het belang van groen voor de gezondheid van mensen, staat de kennis over effecten van groen op patiënten en met name op zorgprofessionals nog in de kinderschoenen. Deze kennis is wel van belang om de zorgsector warm te houden voor investeringen in groen. Een tweede doelstelling van dit project is dan ook om na te gaan in hoeverre het gebruik van en/of blootstelling aan groen bijdraagt aan het welzijn van zorgprofessionals en patiënten.

Vernieuwend aan dit project is dat samen met patiënten, zorgprofessionals en groenbedrijven interventies ontwikkeld worden die getest en geëvalueerd worden op hun bruikbaarheid en effectiviteit. Middels dit project wordt daarnaast inzicht verkregen in wensen, behoeften en succesvolle groene interventies voor verschillende patiëntgroepen (oncologiepatiënten, kinderen, ouderen en revalidatie patiënten) en hun zorgprofessionals. Dit biedt de mogelijkheid om overeenkomstige wensen en behoeften te achterhalen, maar ook om doelgroep specifieke aanbevelingen en ontwikkelingen te laten zien. Hiermee krijgen groenbedrijven meer inzicht in diverse typen groene interventies die toegepast kunnen worden in zorginstellingen. Doordat dit onderzoek zich ook richt op het onderzoeken van effecten van groene interventies op patiënten en zorgprofessionals kan ook de waarde van groen voor zorginstellingen sterker voor het voetlicht gebracht worden, wat de afzetmarkt voor groen bij zorginstellingen verder kan stimuleren.

Website