Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen

Projecttitel: Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen
Projectnummer: LWV19222.09
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D2: Gezonde voeding, een makkelijke keuze
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Jolanda Maas

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein met het idee dat het vergroenen van het schoolplein een positieve bijdrage kan leveren aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. De projectpartners van dit project constateren dat de speel- en leerwaarde van veel Nederlandse groene schoolpleinen niet optimaal is, wat ten koste kan gaan van het positieve effect van een groen schoolplein op de gezonde ontwikkeling van kinderen. Hoewel er verschillende producten en websites zijn met goede voorbeelden van groene schoolpleinen, ontbreekt de theoretische onderbouwing hoe groen optimaal kan worden ingezet om de speel- en leerwaarde van groene schoolpleinen, en daarmee een gezonde ontwikkeling van kinderen, te optimaliseren.

Het doel van dit project is om een kwaliteitstool te ontwikkelen die inzicht geeft in welke aspecten van een groen schoolplein belangrijk zijn om spelen en leren te stimuleren en waarmee de speel- en leerwaarde van een groen schoolplein kan worden beoordeeld. De tool wordt ontwikkeld op basis van bestaande producten maar zal, anders dan bestaande instrumenten, theorieën over leren, de ontwikkeling van kinderen en groen en gezondheid als basis nemen.

Als onderdeel van de ontwikkeling wordt de tool op verschillende manieren gevalideerd en getoetst. Na validatie van de tool, onderzoeken we of groene schoolpleinen met een hogere kwaliteit, vastgesteld aan de hand van de kwaliteitstool, ook inderdaad beter als speel- en leeromgeving worden gebruikt. De kwaliteitstool biedt hoveniers, ontwerpers, scholen, subsidieverleners etc. praktische handvatten voor het ontwerpen van een groen schoolplein als een effectieve leer- en speelomgeving. De kwaliteitstool geeft leerkrachten en schooldirecties een handvat om een zorgvuldige visie te ontwikkelen op het gebruik van het plein als speelleeromgeving, te onderzoeken welke kansen er liggen en welke mogelijkheden er zijn voor de invulling ervan. Wanneer de groene
sector de speel- en leerwaarde van groene schoolpleinen kan verbeteren draagt dit mogelijk bij aan een toenemende vraag wat de afzetmarkt zal vergroten. Met de kennis die wordt verworven in dit project wordt er scholing ontwikkeld zodat de verkregen kennis overgedragen kan worden naar professionals (in opleiding) in de betrokken werkvelden.

Website