AM-DBCs: Diagnose-Behandel-Combinaties voor perceel-specifieke beheersing van virulente aardappelmoeheid met behulp van resistente aardappelrassen

Projecttitel: AM-DBCs: Diagnose-Behandel-Combinaties voor perceel-specifieke beheersing van virulente aardappelmoeheid (AM) met behulp van resistente aardappelrassen.
Projectnummer: LWV19227
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A2 - Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Geert Smant

Monitoring van NL aardappelpercelen duidt op een mogelijke doorbraak van G rostochiensis. Er zijn perceelspecifieke verschillen in effectiviteit van aardappelmoeheid (AM) resistente rassen waardoor het voor telers niet is in te schatten welk ras te telen op een besmet perceel. 
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een diagnosemethodiek voor de toepassing van AM resistente aardappelrassen in de beheersing van virulente AMpopulaties obv hun genetica en interactie met de rassen.