Grow with the Flow

Projecttitel: Grow with the Flow
Projectnummer: LWV19232
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP: C1 - Klimaatbestendig landelijk gebied: voorkomen van wateroverlast en watertekort.
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleiders: Edwin Schippers & Ad Veldhuizen 

Bij het beheer van watervoorraden en het beschikbaar stellen van water zijn verschillende partijen betrokken; het vergt samenwerking tussen deze partijen om tot een efficiënt beheer te komen. 
Een aantal van deze partijen heeft elkaar gevonden in een voorgenomen samenwerking onder deze TKI om te komen tot een betere samenwerking met als doel innovatieve hulpmiddelen te ontwikkelen die zich richten op het beter kunnen beheren van de watervoorraden, rekening houdend met onderlinge belangen.