Understanding and measurement of fruit quality

Projecttitel: Understanding and measurement of fruit quality
Projectnummer: LWV19240
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D4: Duurzame en veilige verwerking
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Ernst Woltering

Lekkere, gezonde en veilige groenten en fruit, perfect rijp op het moment van aankoop lijkt heel vanzelfsprekend te zijn voor consumenten in Nederland en West-Europa. 
Zij realiseren zich echter niet dat een van de grootste uitdagingen in de versketen het nauwkeurig bepalen van de kwaliteit van verse producten is. 
Binnen dit project wordt onderzocht hoe de fysiologische processen die kenmerkend zijn voor de veranderingen van kwaliteit in het product zich manifesteren in termen van metingen die gedaan kunnen worden met non-destructieve sensoren op individueel productniveau. 

Door de kennis van de fysiologie en biochemie te combineren met geavanceerde non-destructieve meetmethoden en dataverwerking worden robuuste en betrouwbare meetmethodes ontwikkeld voor bepaling van product kwaliteit (met name stevigheid) en voorspelling van het productgedrag in de keten.