Verpakkingen vs. Verliezen

Projecttitel: Verpakkingen vs. Verliezen
Projectnummer: LWV19245
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D4: Duurzame en veilige verwerking
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Eelke Westra

Steeds meer partijen committeren zich aan het reduceren van plastic verpakkingen. 
Maar zonder plastic verpakking zal de productlevensduur afnemen en voedselverspilling toenemen. 
Juist bij versproducten is de meeste winst te behalen in zowel reductie van verpakkingen als van voedselverspilling. 

Het doel van deze PPS is de relatie tussen verpakkingen en alternatieve technieken enerzijds en behoud van kwaliteit van (vers)producten anderzijds te kwantificeren, om zo optimale duurzame keuzes te maken.