Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: 
in theorie en praktijk

Projecttitel: Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk
Projectnummer: LWV19251
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Anne van Doorn

In Nederland gaat de biodiversiteit achteruit. De akkerbouw kan een onderdeel zijn van de oplossing en bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Daarvoor moeten biodiversiteitsprestaties meetbaar worden gemaakt en akkerbouwers handelingsperspectief krijgen. In deze PPS ontwikkelen en testen we de Biodiversiteits-Monitor Akkerbouw (BMA) in nauw overleg met de keten. Met de BMA kunnen derden een (financiële) beloning geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore. De BMA is essentieel voor het realiseren van doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.