Microalgen ter verbetering 
gezondheid jonge dieren

Projecttitel: Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren
Projectnummer: LWV19253
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Marinus van Krimpen

Vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij stagneert en antibioticumresistentie neemt toe. 
Deze PPS beoogt een beter inzicht te krijgen in werkingsmechanisme en functionaliteit van microalgen. 
Fundamentele en toegepaste studies zullen aantonen in welke mate microalgen darmgezondheid en immuniteit van gevoelige diercategorieën kunnen verbeteren, zodat antibioticumverbruik in de veehouderij verder verlaagd en de sterfte van met name jonge dieren voorkomen worden.

Website