Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: 
Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen 2030 Duurzame Zuivelketen

Projecttitel: Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen 2030 Duurzame Zuivelketen
Projectnummer: LWV19256
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D3: Veilige en duurzame primaire productie
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleiders: Roselinde Goselink en Alfons Beldman

Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen van de zuivelketen door

-  het ontwikkelen en ontsluiten van inzicht in effecten van maatregelen op de diverse 
   duurzaamheidsdoelen op het boerenerf en het zoeken naar integraliteit daarin,               
-  verandermanagement: het in beweging krijgen van de beoogde veranderingen op het erf            (gedrag en verdienmodellen) in living labs, analyse en praktijkcasussen.
-  monitoring zodat bijsturing mogelijk is.

Website