Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw

Projecttitel: Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw
Projectnummer: LWV19271
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A5 - Biodiversiteit in de kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Fogelina Cuperus

Om concrete invulling te geven aan biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied is het noodzakelijk een helder handelingsperspectief te bieden aan de grootste groep grondgebruikers en –eigenaren in het agrarisch gebied: de boeren.
Het Doel van dit project is om hieraan tegemoet te komen, door middel van het ontwikkelen van een Digitaal gids biodiverse akkerbouw. Door het praktisch toegankelijk te maken van deze kennis wordt het mogelijk voor alle akkerbouwers om gefundeerde keuzes te maken. 
Dit vergroot het bereik van NIL en leidt zodoende tot het gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel in agrarisch gebied..