Succesvol herstel na een heupfractuur met een gecombineerde aanpak van voeding en beweging in ouderen: 
EMPOWER-GR

Projecttitel: Succesvol herstel na een heupfractuur met een gecombineerde aanpak van voeding en beweging in ouderen: EMPOWER-GR
Projectnummer: LWV19287
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D2: Gezonde voeding, een makkelijke keuze
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Andrea Maier

Het EMPOWER-GR project omvat: Een observationele studie waarin de voedingsstatus en prevalentie van sarcopenie wordt gemeten bij ouderen met een heupfractuur in een GRZ-instelling (Geriatrische Revalidatie Zorg) en een gecombineerd voeding- en beweegprogramma gericht op de behandeling van ondervoeding en sarcopenie bij ouderen na een heupfractuur, tijdens verblijf in een GRZ-instelling en na terugkeer in de thuissituatie, met als doel de zorg rond heupfractuurpatiënten te verbeteren.