Enhancing sustainable and safe protein production in Insects through Next Generation Sequencing (InsectNGS)

Projecttitel: Enhancing sustainable and safe protein production in Insects through Next Generation Sequencing (InsectNGS)
Projectnummer: LWV19289
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D4: Duurzame en veilige verwerking
Looptijd: 2020 – 2023
Projectleider: Tessa van Dijk

Het ontwikkelen van een hands-on Early Warning Systeem tbv een veilige en efficiënte productie van insecten eiwit voor humane consumptie.

In de komende decennia zal de wereldbevolking sterk toenemen. Om al die mensen te kunnen voeden, is er een sterk stijgende vraag naar eiwitten. Bekende eiwitbronnen voor voeding van de mens zijn planten en dieren. Tegelijk met een toenemende vraag naar eiwitten is er een maatschappelijke discussie over de ongunstige CO2 footprint van de productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten (vlees van pluimvee, varkens en runderen) en dierwelzijnsaspecten. Een alternatief zijn eiwitten afkomstig van insecten. Deze productie heeft een gunstiger CO2 footprint en er zijn geen dierwelzijn discussies zoals bij hogere organismen.

Deze nieuwe voedselproductie systemen staan uiteraard voor nieuwe uitdagingen: naast consumentenacceptatie zijn er technische vragen. De basis van dit voorstel is de veronderstelling dat de verschillende soorten micro-organismen die zich ín en óp de larven bevinden kunnen worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld ook wordt gedaan bij andere complexe systemen zoals micro-organismen in de darm van mens en dier. Met moderne DNA technieken (‘metagenomics’) kan de samenstelling van deze populatie (‘flora’) worden bepaald voor bacteriën, schimmels, virussen en parasieten. 
Hiermee kunnen in de productie in een vroeg stadium (early warning) ziekteverwekkers voor de mens (voedselveiligheid) als ook ziekteverwekkers voor de larven worden aangetoond.

Daarnaast wordt in dit project nagegaan hoe de flora is samengesteld in batches larven die met een hoge efficiency worden geproduceerd en hoe de flora afwijkt bij batches met lage efficiency. 
Met het ontwikkelen van een systeem waarbij geregeld gemeten wordt (b.v. iedere week), kan de producent tijdig een signaal krijgen of er bijgestuurd moet worden in het productieproces.

In dit project worden de ervaringen van een bedrijf dat insecteneiwitten voor humane voeding produceert, een bedrijf dat gegevensverzameling en verwerking automatiseert en structureert, en een bedrijf dat de data kan verwerken en daarmee voorspellingen kan doen, gecombineerd met de ervaring van de universiteit op het gebied van (snelle) voorspellende DNA-gebaseerde methoden. 
Het project maakt een innovatieve techniek toepasbaar in een vernieuwend, toekomstbestendig eiwit productieproces.