Leerreis Nutriëntenkringloop

Projecttitel: Leerreis Nutriëntenkringloop
Projectnummer: 20011
Missie: Klimaatneutrale landbouw
Looptijd: 2020-2023
Budget publiek: € 226.000
Budget privaat:  € 134.000
Projectleider: Oscar Schoumans
Betrokken partijen: NCM, Z-LTO, Groen Kennis Net , Wageningen University & Research

De leerreis nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis en kennis over nieuwe ontwikkelingen rondom het sluiten van de nutriëntenkringloop te verdiepen, te bundelen en over te dragen naar de landbouwpraktijk. Om dit te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd.

Om informatie van verschillende groepen en projecten bij elkaar te brengen: