Regelingen

In 2020 wordt de eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten georganiseerd. Naar verwachting opent de oproep op 1 april. De voorlopige deadline voor projectideeen is 15 mei. Volledige projectvoorstellen moeten naar verwachten uiterlijk 1 september zijn ingediend.