Groen voor zorg: 
toepassingen voor patiënt en professional

Projecttitel: Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional
Projectnummer: LWV19222.08
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: D2: Gezonde voeding, een makkelijke keuze
Looptijd: 2019 – 2023
Projectleider: