Meststoffen en nutriënten (A1)

2019

·        Beter (dan) vergisten

·        Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit

·        Kringlooptoets 2.0

·        Next Level mestverwaarden

2018

·       Biobased opwaarderen mest en digestaat

·        Circulaire Bio-economie

·        Gebruik je Brijn

·        Safe and save water in the fresh produce supply chain

·        Verbeteren van de Kringloopwijzer

2017

·        Feed4Foodure - fase 2

·        Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K

·        Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI