Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfs-systemen in een gebied met behulp van backcasting

Projecttitel: Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcastingProjectnummer: LWV20.311Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Groepen melkveehouders en stakeholders gaan samen met Wageningen Research bedrijfssystemen ontwerpen voor natuurinclusieve melkveebedrijven Read more