Nieuwe Kennis- en Innovatie-Agenda: naar een duurzaam, gezond en veilig Nederland

Voor de komende vier jaar hebben de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem samen met ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie Read more

Welk effect hebben vleesvervangers op de gezondheid?

Plantaardige kant-en-klare vleesvervangers worden steeds populairder bij consumenten. Er zijn nog veel vragen over deze producten onbeantwoord. Passen ze in een gezond voedingspatroon wanneer ze vaker worden geconsumeerd? In het project ‘Improving plant-based meat analogues by evaluating effects on Read more

Klimaatinspanningen agrifood in beeld

Om de klimaatverandering te beperken, moet ook de agrifoodsector hard werken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om de impact van de klimaatmaatregelen te monitoren gebruikt de overheid een internationaal erkend rekenmodel (NIR). Prima bruikbaar in de Read more

Visserijsector bereidt zich voor op toekomst

De Nederlandse visserijsector bevindt zich in een grote transitie. Enerzijds moet de sector de druk op de omgeving en het milieu verder terugbrengen. Anderzijds wordt de sector gevraagd een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan het voeden van een Read more

Akkerbouwers herstellen biodiversiteit

Onder andere in Nederland gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Op termijn komen daarmee bijvoorbeeld onze voedselzekerheid en kwaliteit van leven onder druk te staan. Met een areaal van 500.000 hectare kan de Nederlandse akkerbouwsector een belangrijke rol spelen bij Read more

Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in Read more