Openstellingsdata MIT 2023 bekend

Met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies innovaties bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen die bijdragen aan de zes kennis- en innovatie-agenda’s van het missiegedreven topsectoren- Read more

93 projecten gehonoreerd in PPS-oproep Landbouw, Water, Voedsel

De oproep voor PPS-projecten van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 93 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en Read more

Groente heeft al op korte termijn effect op het menselijk lichaam

Twaalf bedrijven en vier kennisinstellingen hebben vier jaar lang via het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ onderzoek gedaan naar de gezondheidswaarde van groente en fruit en een betere onderbouwing van het effect van deze verse producten op Read more

Kabinetsvisie op innovatie is belangrijke impuls voor kennisbenutting

Het kabinet ziet volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten en de impact van kennis te vergroten. Voor initiatieven die kennisbenutting stimuleren, waaronder de Faculty of Impact, komt extra Read more

Studie naar resultaten, inzichten en kennis van NL-CGIAR-onderzoeksprogramma

Het Nederland – CGIAR onderzoeksprogramma draagt ​​bij tot transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door de kennis van voedselsystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie te bevorderen.

Er is onlangs een synthesestudie gepresenteerd die aantoont hoe Read more

Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in Read more