Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op om vanaf 11 april  projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 Read more

Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 3 april 2023 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2024. Read more

Openstellingsdata MIT 2023 bekend

Met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies innovaties bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen die bijdragen aan de zes kennis- en innovatie-agenda’s van het missiegedreven topsectoren- Read more

93 projecten gehonoreerd in PPS-oproep Landbouw, Water, Voedsel

De oproep voor PPS-projecten van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 93 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en Read more

Groente heeft al op korte termijn effect op het menselijk lichaam

Twaalf bedrijven en vier kennisinstellingen hebben vier jaar lang via het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ onderzoek gedaan naar de gezondheidswaarde van groente en fruit en een betere onderbouwing van het effect van deze verse producten op Read more

Kabinetsvisie op innovatie is belangrijke impuls voor kennisbenutting

Het kabinet ziet volop kansen om de uitstekende positie van Nederland in wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek beter te benutten en de impact van kennis te vergroten. Voor initiatieven die kennisbenutting stimuleren, waaronder de Faculty of Impact, komt extra Read more