Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen

Projecttitel: Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassenProjectnummer: LWV20.026Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Verontrustende signalen vanuit de praktijk geven aan dat Read more

Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser

Projecttitel: Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverserProjectnummer: LWV20.008Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Deze PPS werkt Read more

Roughage management in a circular dairy system: reducing nutrient losses

Projecttitel: Roughage management in a circular dairy system: reducing nutrient lossesProjectnummer: LWV20.365Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Roselinde Goselink

Ensiling of roughages is the most important method of feed Read more

Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Projecttitel: Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgavenProjectnummer: LWV20.360Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Michael de Haan

17 Melkveebedrijven Read more

Micronutriënten in de kringloop

Projecttitel: Micronutriënten in de kringloopProjectnummer: LWV20.249Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Kees Roest

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriënten kringloop van een 6 tot 8-tal Read more

Betere stal, betere mest, betere oogst

Projecttitel: Betere stal, betere mest, betere oogstProjectnummer: LWV20.245Missie: KringlooplandbouwMMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositieProjectleider: Daniel de Jong

Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies naar het milieu Read more